Bilik-Bilik Khas

Bil.

Bilik-BilikKhas

Kuantiti

1.

BilikPengetua

1

2.

BilikPenolongKanan

4

3.

Bilik Guru Kanan Mata Pelajaran

4

4.

BilikMesyuarat

2

5.

Pejabat

1

6.

BilikUrusetia PIBG

1

7.

StorPeperiksaan

1

8.

BilikBahan

1

9.

BilikUrusetiaPeperiksaan

1

10.

BilikBimbingan & Kaunseling

1

11.

Bilik Guru

1

12.

PusatSumber

1

13.

BilikKeselamatan

1

14.

Koperasi

1

15.

BilikKesihatan

1

16.

BilikPengawas

1

17.

MakmalBahasa

2

18.

BilikKegiatan Agama

1

19.

MakmalKomputer

3

20.

MakmalMatematik

1

21.

BilikMuzik

1

22.

StudioRekacipta

1

23.

BengkelLogam & Kayu

1

24.

BengkelKerjaPaip & Enjin

1

25.

BengkelElektrik & Elektronik

1

26.

BengkelMasakan

1

27.

BengkelJahitan

1

28.

BilikPengurusanKediaman

1

29.

BilikGerakanKokurikulum

2

30.

Stor Am

1

31.

BilikPendidikanSeni

1

32.

MakmalSains

3

33.

Makmal Kimia

3

34.

MakmalBiologi

3

35.

MakmalFizik

3

36.

BilikGeografi

1

37.

BilikSejarah

1

38.

BilikOperasiBukuTeks

1

P1110110
P1110111
P1110112
P1110113
P1110114
P1110115
P1110116
P1110117
P1110118
P1110119
P1110120
P1110121
P1110122
P1110123
P1110124
P1110125
P1110126
P1110127
P1110128
P1110130
P1110131
P1110133
P1110134
P1110135
P1110136
P1110137
P1110138
P1110139
P1110140
P1110141
P1110142
P1110143
P1110144
P1110145
P1110146
P1110148
P1110149
P1110150
P1110151
P1110152
P1110154
P1110155
P1110156
P1110157
P1110158
P1110159
P1110160
P2080142
P2080143
P2080148
P2080149
P2080150
P2080151
P2080152
P2080153
P2080154
P2080155
P2080156
P2080157
P2080158
P2080159
P2080160
P2080161
P2080162
P2080163
P2080164
P2080165
P2080166
P2080167
P2080168
P2080169
P2080170
P2080171
P2080172
P2080173
P2080174
P2080175
P2080176
P2080177
P2080178
P2080179
P2080180
P2080181
P2080182
P2080183
P2080184
01/86 
start stop bwd fwd

Aktiviti

outreach
palestin