Kemudahan Bangunan & Padang

Bil.

KemudahanBangunan & Padang

1.

BangunanPentadbiran

2.

BangunanBengkelKemahiranHidup

3.

BangunanBilik-BilikKhas

4.

BangunanMakmalSains

5.

BangunanBilikDarjah

6.

DewanBesar

7.

Kantin

8.

DewanMakan

9.

Surau

10.

Asrama

11.

Kuaters

12.

KenderaanSekolah

13.

Padang & Gelanggang  Permainan

14.

Astaka

Aktiviti

outreach
palestin